Genetic Programming Bibliography entries for Chonghang Xie

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Bo Liu2, RenYuan Zhang, Qiao Shen, Zeju Li, Na Xie, Yuanhao Wang, Hao Cai, Han Yan, Hao Zhang,

Genetic Programming Articles by Chonghang Xie

Genetic Programming conference papers by Chonghang Xie