Genetic Programming Bibliography entries for Hao Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4910

GP coauthors/coeditors: Hongyan Li, Yu-zhong Peng, Chuyan Deng, Yonghua Pan, Daoqing Gong,

Genetic Programming conference papers by Hao Zhang