Genetic Programming Bibliography entries for Qiao Shen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: RenYuan Zhang, Hao Zhang, Hao Cai, Bo Liu2, Jian Xiao,

Genetic Programming conference papers by Qiao Shen