Genetic Programming Bibliography entries for Darren J Hughes

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7758

GP coauthors/coeditors: Zewen Gu, Yiding Liu, Jianqiao Ye, Xiaonan Hou, Anubhav Singh,

Genetic Programming Articles by Darren J Hughes