Genetic Programming Bibliography entries for De-Liang Hua

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

GP coauthors/coeditors: Wei Zhang, Si-Hai Li, Zhen Ren, Zhi-Ling Yu,

Genetic Programming conference papers by De-Liang Hua