Genetic Programming Bibliography entries for Zhen Ren

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7630

GP coauthors/coeditors: Xin Qi, Matthew Keally, Gang Zhou, Yantao Li, Wei Zhang, De-Liang Hua, Si-Hai Li, Zhi-Ling Yu,

Genetic Programming conference papers by Zhen Ren