Genetic Programming Bibliography entries for Hongliang Cao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Yaime Jefferson Milan, Sohrab Haghighi Mood, Michael Ayiania, Shu Zhang, Xuzhong Gong, Electo Eduardo Silva Lora, Qiaoxia Yuan, Manuel Garcia-Perez,

Genetic Programming Articles by Hongliang Cao