Genetic Programming Bibliography entries for Yaime Jefferson Milan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7630

GP coauthors/coeditors: Hongliang Cao, Sohrab Haghighi Mood, Michael Ayiania, Shu Zhang, Xuzhong Gong, Electo Eduardo Silva Lora, Qiaoxia Yuan, Manuel Garcia-Perez,

Genetic Programming Articles by Yaime Jefferson Milan