Genetic Programming Bibliography entries for Shu Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Hongliang Cao, Yaime Jefferson Milan, Sohrab Haghighi Mood, Michael Ayiania, Xuzhong Gong, Electo Eduardo Silva Lora, Qiaoxia Yuan, Manuel Garcia-Perez,

Genetic Programming Articles by Shu Zhang