Genetic Programming Bibliography entries for Ji-Fei Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Wen-Xiu Li, Qi Wang, Yin Xia, Zhan-Hua Ji,

Genetic Programming Articles by Ji-Fei Li