Genetic Programming Bibliography entries for Qi Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Wen-Xiu Li, Ji-Fei Li, Yin Xia, Zhan-Hua Ji,

Genetic Programming Articles by Qi Wang