Genetic Programming Bibliography entries for Jian Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: Long Liu, Jun Sun, Miao Wang, Guocheng Du,

Genetic Programming Articles by Jian Chen