Genetic Programming Bibliography entries for Jun Sun

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6561

GP coauthors/coeditors: Long Liu, Miao Wang, Guocheng Du, Jian Chen,

Genetic Programming Articles by Jun Sun