Genetic Programming Bibliography entries for Jian Xiao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Qiao Shen, RenYuan Zhang, Hao Zhang, Hao Cai, Bo Liu2,

Genetic Programming conference papers by Jian Xiao