Genetic Programming Bibliography entries for Jiangtao Qiu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7776

GP coauthors/coeditors: Tao Zeng, Changjie Tang, Yintian Liu, Mingfang Zhu, Shucheng Dai, Yong Xiang, Xirong Ma, Xiaoyuan Bao, Lixin Zhan,

Genetic Programming conference papers by Jiangtao Qiu