Genetic Programming Bibliography entries for Mingfang Zhu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7697

GP coauthors/coeditors: Tao Zeng, Changjie Tang, Yintian Liu, Jiangtao Qiu, Shucheng Dai, Yong Xiang, Jian-bin Zhang, Yan-ling Ren, Yu Pan, Guang-ping Zhu,

Genetic Programming conference papers by Mingfang Zhu