Genetic Programming Bibliography entries for Jiying Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7776

GP coauthors/coeditors: Jingsong He, Xufa Wang, Min Zhang, Qiansheng Fang,

Genetic Programming conference papers by Jiying Wang