Genetic Programming Bibliography entries for Min Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Jingsong He, Xufa Wang, Jiying Wang, Qiansheng Fang,

Genetic Programming conference papers by Min Zhang