Genetic Programming Bibliography entries for Xufa Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Jingsong He, Min Zhang, Jiying Wang, Qiansheng Fang, Zeming Zhang, Wenjian Luo,

Genetic Programming conference papers by Xufa Wang