Genetic Programming Bibliography entries for Liu Yadong

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Jiang Siwei, Cai Zhihua, Zeng Dan, Qu Li,

Genetic Programming conference papers by Liu Yadong