Genetic Programming Bibliography entries for Peng Du

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Xin Ding, Xiao-Hong Wang, Zenghu Tian, Jingxuan Chen,

Genetic Programming Articles by Peng Du