Genetic Programming Bibliography entries for Zenghu Tian

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Xin Ding, Xiao-Hong Wang, Peng Du, Jingxuan Chen,

Genetic Programming Articles by Zenghu Tian