Genetic Programming Bibliography entries for Xin Ding

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7538

GP coauthors/coeditors: Xiao-Hong Wang, Peng Du, Zenghu Tian, Jingxuan Chen, Ming-gao Li, Yuan-peng Zhang, Juan Hong, Wen-kui Li, Yu-Gang Li,

Genetic Programming Articles by Xin Ding