Genetic Programming Bibliography entries for Quanjun Yin

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Qi Zhang, Kai Xu, Peng Jiao, Jian Yao, Yabing Zha,

Genetic Programming Articles by Quanjun Yin

Genetic Programming conference papers by Quanjun Yin