Genetic Programming Bibliography entries for Yabing Zha

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7802

GP coauthors/coeditors: Qi Zhang, Jian Yao, Quanjun Yin,

Genetic Programming Articles by Yabing Zha