Genetic Programming Bibliography entries for Shutao Xia

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

GP coauthors/coeditors: Jie Fang, Jianwu Lin, Zhikang Xia, Shenglei Hu, Xiang Liu, Yong Jiang,

Genetic Programming Articles by Shutao Xia