Genetic Programming Bibliography entries for Xuewen Xia

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Jixiang Zhu, Yuanxiang Li, Wei Zhang, Xing Xu,

Genetic Programming conference papers by Xuewen Xia