Genetic Programming Bibliography entries for YaBing Shi

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7703

GP coauthors/coeditors: Yu-zhong Peng, Chang-an Yuan, Xiao Qin, Jiangtao Huang,

Genetic Programming Articles by YaBing Shi