Genetic Programming Bibliography entries for Xiao Qin

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6237

GP coauthors/coeditors: Yu-zhong Peng, ChangAn Yuan, Jiangtao Huang, YaBing Shi, Huasheng Zhao, Hao Zhang, Wenwei Li, Jianping Liao, Zhiping Liu, Jie Li, Chuyan Deng, HongYa Li, Daoqing Gong, Li Cai, Chang-an Yuan, Lechan Yang, Guangwei Gao, Song Deng,

Genetic Programming Articles by Xiao Qin

Genetic Programming conference papers by Xiao Qin