Genetic Programming Bibliography entries for Yanxu Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Zegao Yin, Yong Liu,

Genetic Programming Articles by Yanxu Wang