Genetic Programming Bibliography entries for Zegao Yin

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7421

GP coauthors/coeditors: Yanxu Wang, Yong Liu,

Genetic Programming Articles by Zegao Yin