Genetic Programming Bibliography entries for Yong Liu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: Yanxu Wang, Zegao Yin,

Genetic Programming Articles by Yong Liu