Genetic Programming Bibliography entries for Yuxi Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Jin Xiao, Ling Xie, Dunhu Liu, Jing Huang,

Genetic Programming Articles by Yuxi Li