Genetic Programming Bibliography entries for Jin Xiao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Lili Mo, Ling Xie, Xiaoyi Jiang, Geer Teng, Lixiang Xu, Yuxi Li, Dunhu Liu, Jing Huang,

Genetic Programming Articles by Jin Xiao