Genetic Programming Bibliography entries for Ling Xie

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Lili Mo, Xiaoyi Jiang, Geer Teng, Lixiang Xu, Jin Xiao, Yuxi Li, Dunhu Liu, Jing Huang,

Genetic Programming Articles by Ling Xie