Genetic Programming Bibliography entries for Chi-Hsien Chang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Tu-Chin Chiang, Tzu-Hao Hsu, Ting-Shuo Chuang, Wen-Zhong Fang, Tian-Li Yu, Jung-Chun Liu,

Genetic Programming conference papers by Chi-Hsien Chang