Genetic Programming Bibliography entries for Wen-Zhong Fang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Chi-Hsien Chang, Tu-Chin Chiang, Tzu-Hao Hsu, Ting-Shuo Chuang, Tian-Li Yu, Jung-Chun Liu,

Genetic Programming conference papers by Wen-Zhong Fang