Genetic Programming Bibliography entries for Dezhi Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Liu Yun, Biranchi Narayan Panda, Liang Gao, Akhil Garg, Xu Meijuan, Chin-Tsan Wang,

Genetic Programming Articles by Dezhi Chen