Genetic Programming Bibliography entries for Xu Meijuan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Shrutidhara Sarma, Ankit Goyal, Liang Gao, Xiaodong Niu, Akhil Garg, Jayne Sandoval, Liu Yun, Biranchi Narayan Panda, Dezhi Chen, Chin-Tsan Wang,

Genetic Programming Articles by Xu Meijuan