Genetic Programming Bibliography entries for Janis P Terpenny

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Zhun Fan, Jiachuan Wang, Kisung Seo, Jianjun Hu, Ronald C Rosenberg, Erik Goodman, Shaobo Li, Xiangdong Peng,

Genetic Programming Articles by Janis P Terpenny

Genetic Programming conference papers by Janis P Terpenny

Genetic Programming book chapters by Janis P Terpenny