Genetic Programming Bibliography entries for Xiangdong Peng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Jianjun Hu, Zhun Fan, Jiachuan Wang, Shaobo Li, Kisung Seo, Janis P Terpenny, Ronald C Rosenberg, Erik Goodman,

Genetic Programming book chapters by Xiangdong Peng