Genetic Programming Bibliography entries for Peng Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Shinji Koyama, Shinichiro Mitutake, Takashi Isoda, Masatoshi Taniguchi, Toshio Toyota, Zhengja He, Liuyang Song, Huaqing Wang, Tao Zeng, Changjie Tang, Yong Xiang, Yintian Liu,

Genetic Programming Articles by Peng Chen

Genetic Programming conference papers by Peng Chen