Genetic Programming Bibliography entries for Shaosen Su

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Akhil Garg, Fan Li, Liang Gao, Wei Li, Yongsheng Li, Quan Zhou,

Genetic Programming Articles by Shaosen Su