Genetic Programming Bibliography entries for Yi Zheng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Qiu Yu, Pengpeng Zhang, Linghao Zeng, Renhui Han, Yaoming Shi, Dongwei Li, Pei He, Chi-Chang Chang, Yafen Liu,

Genetic Programming Articles by Yi Zheng

Genetic Programming conference papers by Yi Zheng