Genetic Programming Bibliography entries for Chuyan Deng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7416

GP coauthors/coeditors: Hongyan Li, Yu-zhong Peng, Yonghua Pan, Daoqing Gong, Hao Zhang, HongYa Li, Xiao Qin, Li Cai,

Genetic Programming conference papers by Chuyan Deng

Genetic Programming other entries for Chuyan Deng