Genetic Programming Bibliography entries for HongYa Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6217

GP coauthors/coeditors: Yu-zhong Peng, Chuyan Deng, Daoqing Gong, Xiao Qin, Li Cai,

Genetic Programming conference papers by HongYa Li