Genetic Programming Bibliography entries for HongYa Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7758

GP coauthors/coeditors: Yu-zhong Peng, Chuyan Deng, Daoqing Gong, Xiao Qin, Li Cai, Hongguo Cai, Hao Zhang,

Genetic Programming Articles by HongYa Li

Genetic Programming conference papers by HongYa Li