Genetic Programming Bibliography entries for Dongni Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.5433

GP coauthors/coeditors: Lin Chen, Hong Zheng, Dan Zheng, Rongxin Zhan, Miao Li, Ikou Kaku, Shaofeng Du, Xuhui Wu, Shuai Wang, Xianwen Meng,

Genetic Programming Articles by Dongni Li

Genetic Programming conference papers by Dongni Li