Genetic Programming Bibliography entries for Dongni Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.5069

GP coauthors/coeditors: Lin Chen, Hong Zheng, Dan Zheng, Rongxin Zhan, Miao Li, Ikou Kaku, Xianwen Meng,

Genetic Programming Articles by Dongni Li

Genetic Programming conference papers by Dongni Li