Genetic Programming Bibliography entries for Yifei Teng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: Shaofeng Du, Zhenjun Hong, Xuhui Wu, Yunna Tian, Dongni Li,

Genetic Programming conference papers by Yifei Teng