Genetic Programming Bibliography entries for Zhenjun Hong

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7630

GP coauthors/coeditors: Yifei Teng, Shaofeng Du, Xuhui Wu, Yunna Tian, Dongni Li,

Genetic Programming conference papers by Zhenjun Hong