Genetic Programming Bibliography entries for Shaofeng Du

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Dongni Li, Rongxin Zhan, Xuhui Wu, Shuai Wang, Yifei Teng, Zhenjun Hong, Yunna Tian,

Genetic Programming Articles by Shaofeng Du

Genetic Programming conference papers by Shaofeng Du